Amsterdam stimuleert binnenvaart met nieuw containertarief

Havenbedrijf Amsterdam maakt het voor containerbinnenvaart aantrekkelijker om ook voor kleine hoeveelheden containers een stop te maken in Amsterdam. Per 1 augustus 2017 is het mogelijk om het binnenhavengeld te betalen op basis van het aantal overgeslagen TEU. Havenbedrijf Amsterdam wil het containervervoer per binnenvaart stimuleren.

Nu betalen binnenvaarders het binnenhavengeld op basis van hun bruto laadvermogen maar het komt regelmatig voor dat de terminals in Amsterdam kleine hoeveelheden containers aanbieden om te vervoeren naar het achterland. Dat maakt het voor de binnenvaarders financieel niet aantrekkelijk om een stop te maken in Amsterdam voor kleinere hoeveelheden. Hierdoor worden de kleinere hoeveelheden vaak per vrachtwagen vervoert.

Het containertarief gaat € 2,- per TEU bedragen, met een minimum bruto bedrag van € 50,-. Hier is een verblijfstijd van maximaal 24 uur aan gekoppeld. In 24 uur kunnen er meerdere terminals aangedaan worden.

De voordelen en effecten van het TEU tarief

  • Het verkorten van de turnovertijd van containers op de terminals in Amsterdam waardoor de service naar afroepende partijen in het achterland wordt vergroot;
  • Het verhogen van het aantal aan en af te voeren containers per binnenvaart;
  • Het verbeteren van de mogelijkheden voor ladingbundeling en samenwerking tussen terminals.
  • Afname van vervoer van containers per truck en hiermee CO2 reductie en afname wegvervoer

Kijk voor informatie op www.portofamsterdam.com/nl/scheepvaart/binnenvaart/binnenhavengeld