Amsterdamse haven op weg naar grootste zonnepark in de regio

Havenbedrijf Amsterdam wil de energievoorziening in haar gebied vergaand verduurzamen. Daartoe heeft zij de doelstelling om in 2020 100.000M2 (17 MW) aan zonnepanelen op panden in het havengebied te realiseren. Daarmee wordt het havengebied het grootste zonnepark in de regio.

Deze week is aan het havenbedrijf subsidie toegekend voor de eerste 19.000 m². Daarmee is de weg vrij om de daken van 7 objecten in het havengebied te voorzien van panelen. Naast de daken van 6 eigen panden, zal eveneens het kantoor en loods van PARO  voorzien worden van zonnepanelen. PARO is daarmee 1 van de eerste private ondernemingen in het gebied, die substantieel bijdraagt aan dit duurzame initiatief.

In Visie2030 geeft Havenbedrijf Amsterdam aan wat zij gaat doen om te verduurzamen, ook op het gebied van energie. Een van de doelstellingen is het opwekken van energie door middel van zonnepanelen op de loodsen en kantoren in het gebied. Het komende jaar zullen 3 loodsen, het pand waar Feadship zich gaat vestigen, Prodock en de cruiseterminal PTA worden voorzien van zonnepanelen. Het gaat om 11.500 panelen met een jaarproductie van 2,8 mln KWh groene stroom en genoeg voor het jaargebruik van 900 huishoudens.

Het havenbedrijf wil de bedrijven in het havengebied ontzorgen
Zo wordt door een onafhankelijke partij een businesscase voorgerekend waarop eenvoudig een beslissing te maken is. Daarnaast coördineert het havenbedrijf het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen en ook het onderhoud en monitoring. Indien gewenst kan het havenbedrijf ook de investering op zich nemen. “Zo kunnen onze klanten zich blijven focussen op hun corebusiness, terwijl tegelijkertijd het havengebied verduurzaamd wordt”, zegt Koen Overtoom, CEO van Havenbedrijf Amsterdam. ‘Er zijn constructies mogelijk waarbij al op de eerste dag een besparing op de energierekening wordt gerealiseerd. Een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren en lagere kosten!’

Het Havenbedrijf wil de energievoorziening vergaand verduurzamen
Het programma ‘Zon in de haven’ is onderdeel van het strategische programma ‘Schaalsprong duurzame energie’. Met dit programma wil het havenbedrijf de energievoorziening in het gebied vergaand verduurzamen. Havenbedrijf Amsterdam ziet daarbij kansen om duurzame energie van partijen in de haven aan elkaar te koppelen  (klanten onderling, maar ook samen met het havenbedrijf) en daarmee de energieprijzen te verlagen. Op deze manier wordt ook het vestigingsklimaat van de Amsterdamse haven verder verbeterd.

Groene stroom voor klanten én bewoners
Koen Overtoom: “Onze doelstelling is om de komende jaren het aantal vierkante meters zonnepanelen jaarlijks te verdubbelen. Naast biobrandstoffen en windenergie zetten we nu dus ook zwaar in op zonne-energie om daarmee duurzame energie voor onze klanten én voor de bewoners van Amsterdam te creëren. Met deze eerste stap leggen we zonnepanelen neer ter grootte van drie voetbalvelden en leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de stad.”