Ander samenspel partijen moet energietransitie versnellen

In oktober 2011 verscheen het rapport ‘Remmen los’ van de raden voor de leefomgeving en infrastructuur. Hierin waarschuwen zij voor het achterop raken van Nederland als het gaat om de energietransitie. Het rapport bevat een pleidooi voor het versnellen van het tempo van transitie en het slechten van barrières. Een aantal teams van wetenschappers met verschillende achtergronden werkt precies aan deze thematiek. Grip krijgen op het samenspel van factoren, lijkt een eerste rode draad te zijn.

Voet aan land voor windenergie
Wat is er nodig om technologische innovaties daadwerkelijk voet aan de grond te laten krijgen? Binnen het programma van hoogleraar Energierecht Martha Roggenkamp van de Rijksuniversiteit Groningen werken juristen samen met technische windenergie-experts uit Delft om deze vraag te beantwoorden. Olivia Wolley, onderzoeker in Groningen: ‘Wij vergelijken verschillende scenario’s voor de aanleg van offshore netten, variërend van afzonderlijke, parallelle nationale offshore netten tot de aanleg van een gemeenschappelijke ringstructuur waarop nationale energiesystemen kunnen worden aangesloten. Op basis van ons onderzoek kunnen beleidsmakers binnen de kuststaten en de EU een afgewogen besluit nemen over het toekomstige elektriciteitsnet.’ Achtergrond van het Delfts/Groningse onderzoek is de toename van windenergie op zee en de groeiende onderlinge afhankelijkheid van landen om elkaars back up te vormen bij verschillende duurzame energiesystemen.

Meer… NWO