Baggerbedrijf de Boer wint onderhoudscontract voor haven Delfzijl met groen schip

Gisteren is het vijfjarige baggeronderhoudscontract voor de haven van Delfzijl ondertekend door Groningen Seaports en Baggerbedrijf de Boer uit Sliedrecht. In het winnen van de aanbesteding speelde de verduurzaming van injectievaartuig ‘Airset’ een belangrijke rol.

Contractondertekening door Cas König, Groningen Seaports en Kees van de Graaf, Baggerbedrijf de Boer.

Het is noodzakelijk om de haven van Delfzijl, inclusief de toegangsgeul Paapsand Süd, op diepte te houden zodat de scheepvaart veilig en verantwoord gebruik kan maken van de haven van Delfzijl. Als er niet gebaggerd wordt dan slibt de haven van Delfzijl namelijk dicht.

De aanbesteding is gewonnen op basis van economisch meest voordelige inschrijving waarbij milieu-eisen, zoals de vermindering van de uitstoot van kooldioxide (CO2) en stikstofoxide (NOx), een belangrijke rol spelen. Speciaal hiervoor besloot Baggerbedrijf de Boer de ‘Airset’ dusdanig om te bouwen, dat het voldoet aan de Euro 6-normering. Deze normering geeft aan dat er tot vijf keer minder minder stikstofoxide uitstoot plaatsvindt dan de gevraagde IMO Tier 3-eis.

Natuurwaarden van het Waddengebied
“Het Waddengebied heeft unieke natuurwaarden”, licht Kees van de Graaf, directeur van Baggerbedrijf de Boer toe. “Onze jarenlange samenwerking met Groningen Seaports heeft al geleid tot de ontwikkeling van de ‘Airset-methode’, waarbij we door middel van het injecteren van water en lucht het slib los woelen, waarna het op natuurlijke wijze naar zee stroomt. Met de nu doorgevoerde verduurzamingsslag van de ‘Airset’ lopen we jaren voor op de wet- en regelgeving.”

De verduurzaamde ‘Airset’. Foto, Baggerbedrijf De Boer.