Baggerdepot blijft langer open

Door een nieuwe methode om verontreinigd havenslib her te gebruiken als bouwzand kan het baggerdepot op de kop van Maasvlakte nog decennia lang in gebruik blijven. De zogenaamde Slufter werd in 1987 aangelegd, nadat Rotterdam geen kant meer op kon met het bergen van toen zwaar verontreinigd slib uit de Rotterdamse havens.

Bron: Rotterdams Dagblad, 08-07-2005;