Bedrijfsinitiatieven leveren verplaatsing op van weg naar water

Een project van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) van Rijkswaterstaat heeft geleid tot 17 bedrijfsinitiatieven die ervoor zorgen dat er meer goederen over water worden gevoerd. Het resultatenboek van deze initiatieven is gisteren aangeboden aan Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal van Rijkswaterstaat.

Overhandiging resultatenboek

Op 10 september overhandigden Peter Struik (hoofdingenieur-directeur Rijkwaterstaat) en Nico Anten (Managing director Connekt) het resultatenboek aan Jan Hendrik Dronkers (directeur-generaal van Rijkswaterstaat) ,in het bijzijn van Jacco de Kok (programmadirecteur IDVV).

Twee jaar intensief samenwerken tussen marktpartijen, kennisinstellingen en de overheid heeft geleid tot innovaties in de logistieke sector. Op 24 september is de netwerkconferentie van IDVV. Vanaf dat moment zijn de resultaten beschikbaar.

Jan Hendrik Dronkers: ‘De binnenvaart is vaak al een fantastisch en duurzaam alternatief voor transport over de weg of het spoor. Het koppelen van de modaliteiten voegt daar nog andere kansen aan toe. Door voertuigen, infrastructuur en informatie met elkaar te verbinden maakt IDVV ‘ketenreizen’ mogelijk in de transportsector. Met één geïntegreerd mobiliteitssysteem kunnen goederen vlot en veilig worden overgeheveld. De impuls is een katalysator geweest voor slimme innovaties in de logistieke sector. Dit komt door nauwe samenwerking tussen de overheid en marktpartijen. De transporteconomie vaart er wel bij en ook de ruimtelijke kwaliteit van ons land: alle infrastructuur wordt optimaal benut en het milieu ontzien’.

Succesfactoren
Samenwerking in de keten en efficiënt uitwisselen van informatie tussen zijn de belangrijkste succesfactoren gebleken om de onderlinge (keten)samenwerking te verbeteren. De bedrijven hebben de gegevens gedeeld die gezamenlijk gebruikt kunnen worden. Hierdoor is bijvoorbeeld een aantal planningstools ontwikkeld, waarmee verladers en vervoerders slimmer hun lading kunnen plannen over de schepen naar beschikbaarheid en capaciteit.

‘Binnen IDVV is bewust gekozen om ruimte te creëren voor custom made oplossingen. Hiermee zijn kleinschalige samenwerkingsinitiatieven ontstaan. Deze zouden niet zijn bereikt met generieke tools. Kortom, bedrijven hebben hun goede ideeën versneld kunnen uitvoeren’, aldus Jacco de Kok. Op basis van deze investeringen door bedrijven en IDVV is aangetoond dat met innovaties synchromodale oplossingen mogelijk zijn. Een concrete verplaatsing van weg naar water wordt gerealiseerd.

Duurzame beweging
Om de ideeën uit de eigen sector te gebruiken, heeft Connekt als onafhankelijke netwerkorganisatie, in opdracht van Rijkswaterstaat, in twee rondes bedrijven gevraagd hun initiatieven in te dienen. Uiteindelijk heeft een onafhankelijk expertgroep 17 projecten geselecteerd. In 2011 startten 7 projecten en in 2012 nog eens 10. Connekt heeft de bedrijfsinitiatieven intensief gemonitord met voldoende ruimte voor eigen inbreng en ideeën. Nico Anten: ‘Het IDVV programma heeft alle relevante publieke en private partijen verenigd om de logistieke sector tot aansprekende innovaties uit te dagen. Nu zijn de handen ineengeslagen om de bereikte positieve resultaten voor economie en milieu effectief te verduurzamen’.

‘Bewustwording over mogelijkheden’
Ook de bedrijven zelf kijken positief naar het programma IDVV: ‘De impuls die IDVV gegeven heeft, biedt ondernemingen de mogelijkheid om projecten te ontwikkelen. Zonder IDVV was ons project mogelijk niet in deze vorm van de grond gekomen’, aldus Geoffrey Robbemond van Wayz.

Joris Tenhagen van Seacon Logistics vult aan: ‘Wij hebben echt wat bereikt. Er is veel meer bewustwording over de mogelijkheden die de binnenvaart en ook het spoor kunnen bieden. Dat is een belangrijke spin-off van het programma IDVV’.

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV)
In het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen werken overheden, kennisinstituten, vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens en terminals samen aan het beter benutten van de vaarwegen. Het resultatenboek van de bedrijfsinitiatieven is vanaf 24 september te lezen of te downloaden via de pagina Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen.

Meer… Rijkswaterstaat