Bedrijfsleven profiteert van ‘Douane 2.0’

  • binnenland

Door een aantal moderniseringen kan de Douane goederen sneller controleren. Volgens belangenorganisaties van bedrijven in Nederland scheelt dit het bedrijfsleven veel tijd omdat er minder tijdrovende procedures nodig zijn.

Douaneambtenaren gebruiken sinds kort tablets waardoor goederen sneller gecontroleerd kunnen worden. De Douane verstuurt tijdens een controle ook foto’s van goederen, zodat de verificatie vlotter verloopt. Goederen worden daardoor eerder vrijgegeven. De Douane kan ook eenvoudig risicoprofielen aanpassen. Het aantal controles kan daardoor worden verminderd. Volgens belangenorganisaties ACN, EVO, Fenedex, FENEX, TLN, VNC, VNO-NCW en VNTO levert dit bedrijven veel tijdswinst op.

Werkprogramma
Dit zijn de uitkomsten van gezamenlijke afspraken die de belangenorganisaties in mei vorig jaar maakten met de Douane in het werkprogramma ‘ODB: work in progress’. De organisaties noemen de verbeteringen een stap in de goede richting, maar wijzen er op dat er nog veel werk verricht moet worden. Het werkprogramma loopt dan ook door tot eind 2014.

Toekomst
Het bedrijfsleven en de Douane werken in de loop van 2014 samen aan verdere verbeteringen. Onder andere door te zorgen voor landelijke uniforme communicatie over aanrij- en responstijden en het vaker inzetten van alternatieve controlemiddelen, zoals ‘batchcontroles’ of toezichtdagen. Ook moeten overheidsdiensten aan de grens beter gaan samenwerken. Deze punten moeten er voor zorgen dat de dienstverlening van de Douane verder verbetert en bedrijven zo min mogelijk hinder ondervinden van noodzakelijke overheidscontroles.

Meer…  EVO

Related news

List of related news articles