Bedrijven Brabant halen vijfhonderd vrachtwagens per dag van de weg

Een aantal bedrijven uit de regio Zuidoost Brabant, actief in de stichting BERZOB, heeft zich gecommitteerd om circa vijfhonderd vrachtwagens per dag van de weg te halen. De bedrijven willen daarmee een bijdrage leveren aan het verminderen van de verkeersdruk door vervoer over water als alternatief in te zetten. Dat is mogelijk nu de Zuid-Willemsvaart, het Wilhelmina- en Beatrixkanaal geschikt worden gemaakt voor langere en zwaardere schepen.

Tijdens een werkbezoek van Tweede Kamerlid Betty de Boer (VVD) aan de verkeerscentrale Dordrecht heeft de Stichting BERZOB zich gepresenteerd. De langetermijnvisie van de stichting is dat de capaciteit van de Zuid –Willemsvaart en het Wilhelminakanaal tot aan het Beatrixkanaal wordt vergroot tot Klasse IV (1400 ton). Daarnaast wil BERZOB de voorbereiding, financiering, ombouw en onderhoud van deelprojecten voor deze waterwegen versnellen.

Nu de kanalen worden aangepast wordt het op korte termijn mogelijk om met maximaal twee keer zo lange schepen (110 meter) van ’s-Hertogenbosch naar Helmond en Eindhoven te varen. Daardoor kan de vervoerscapaciteit per schip ruim verdubbelen van 400 naar 900 ton.

Stichting BERZOB wil een optimaal gebruik van de genoemde waterwegen faciliteren. BERZOB brengt bedrijven bij elkaar om in de toekomst het meest rendabele vaarwegconcept toe te kunnen passen. Bijvoorbeeld door koppelverbanden klasse II of duwbakcombinaties in te gaan zetten.

MCA Brabant en EVO, belangenbehartiger van bedrijven die goederen te vervoeren hebben, ondersteunen de stichting BERZOB en coördineren diens activiteiten.

Meer… EVO