Berging schip Assi Eurolink vóór het najaar

Het op 25 januari 2003 gezonken schip Assi Eurolink wordt naar verwachting vóór het najaar geborgen. Dat schrijft demissionair minister Roelf de Boer in een brief aan de Tweede Kamer. Het wrak ligt op dit moment circa 45 mijl ten Noord-Westen van Terschelling, in de zogenoemde Friesland Junction, de diepwaterroute over de Noordzee. Uit een onlangs opgestelde risicoanalyse blijkt dat berging van het wrak, gezien de ligging, prioriteit dient te krijgen. Om die reden is afgelopen dinsdag een offerteaanvraag uitgegaan. Bij een normaal verlopende procedure kan de berging nog vóór het najaar van 2003 worden afgerond.


Om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen, is het wrak op dit moment gemarkeerd met boeien en is er continue berichtgeving door de Kustwacht. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zal alles in het werk stellen om de kosten voor de berging zoveel mogelijk te verhalen op de eigenaar van het gezonken schip en het aanvarende schip. Verder zal voor de exacte financiële consequenties de aanbesteding afgewacht moeten worden.

Bron: Min V&W, 03-04-2003;