Betere regels rond veerpont en kitesurfer bepleit

Het Watersportverbond dringt er bij de staatssecretaris op aan twee aanpassingen op te nemen in het Binnenvaart Politie Reglement. Het gaat hierbij om een vertrekteken van veerponten en een gelijkschakeling van kitesurfen met windsurfen in de regelgeving.

Het Watersportverbond reageert hiermee op het 10e wijzigingsbesluit Binnenvaart Politie Reglement, zoals voorgesteld in de Staatscourant begin juli.

Veerpont/b>
Het Watersportverbond wil dat veerponten verplicht worden bij vertrek een wit rondom schijnend flikkerend licht te voeren.

Kitesurfgebied
Daarnaast pleit het Watersportverbond er voor om kitesurfen gelijk te schakelen aan windsurfen.

Bron: Watersportverbond.nl, 07-08-2009;