Betere samenwerking verladers en containervervoerders

EVO-directeur Machiel van der Kuijl maakte zich donderdagmiddag hard voor een betere samenwerking tussen verladers en containervervoerders over de weg. ‘Korte lijnen, betrouwbare en betaalbare dienstverlening; dat is in het belang van ons allen.’

De voorman van EVO, de belangenbehartiger van 20.000 bedrijven in alle branches die goederen vervoeren, deed zijn uitspraken op het congres van de Alliantie Zeecontainervervoerders (AZV) in Ridderkerk.

Samenwerking
‘Ik noem het minimaliseren van kosten en het duurzaam exploiteren van onze ondernemingen. Daar kunnen we elkaar bij helpen’, aldus Van der Kuijl. De directeur van EVO hamerde tevens op het belang van een samenwerking op organisatieniveau: ‘In Europa, maar ook nationaal, kunnen de AZV en EVO gezamenlijk invloed uitoefenen op overheden en andere marktpartijen om goede wetten te maken of logistieke processen te verbeteren.’

Europa
Een intensievere samenwerking is vooral van belang op Europees niveau. Van der Kuijl: ‘Het is te gek voor woorden dat lidstaten in Europa logistiek dienstverleners en verladers ontzegt vrachtauto’s dertig procent efficiënter te gebruiken, terwijl ons de ene na de andere milieumaatregel om de oren vliegt.’ Samen met AZV, TLN en andere belangenbehartigers wil EVO zich daarom onder andere blijven inzetten voor het gebruik van Ecocombi’s: ‘Net zo lang totdat we met een twintig- en veertigvoeter in één combinatie van Lapland naar Gibraltar kunnen laten rijden.’

Meer…  EVO