Beveiligingsmaatregelen op de Noordzee tijdens NSS

  • binnenland

NSS

Nederland verwelkomt op 24 en 25 maart bijna 60 wereldleiders en 5.000 delegatieleden in Den Haag tijdens de Nuclear Security Summit (NSS). Voor een goed verloop van deze conferentie –de grootste die ooit in Nederland is georganiseerd- worden beveiligingsmaatregelen genomen. Dit geldt ook voor een gedeelte van de Noordzee.

De beveiligingsmaatregelen zijn bedoeld om ordeverstoringen vanaf de zee te voorkomen en te handhaven gedurende de NSS. Concreet hebben de maatregelen tot doel de directe omgeving van hotels met NSS-gasten aan de kust van Scheveningen en Noordwijk te beveiligen.

Uitgangspunt bij de beveiligingsmaatregelen op zee en aan de kust is dat gedurende de NSS vrij gebruik van de Noordzee mogelijk is voor alle soorten gebruikers, mits dit de veiligheid van het evenement of de goede orde niet verstoort. Daarom kan vanaf één kilometer uit de kust de scheepvaart in principe normale doorgang vinden.

Beveiligd zeegebied
De territoriale zee tussen Zandvoort en Monster (de zandmotor) wordt aangemerkt als ‘beveiligd zeegebied’. Alle schepen/objecten in dit gebied zijn bij de politie bekend (schip, lading, bemanning en eigenaar). Tijdens de NSS bevinden zich binnen het beveiligde zeegebied marine- en politieschepen. Deze monitoren het scheepvaartverkeer en onderhouden contact met de schepen die zich in dit gebied. Zonodig geven de beveiligingseenheden aanwijzingen aan het scheepvaartverkeer of vinden er inspecties plaats.

Niet toegankelijk
Ter hoogte van Noordwijk en Scheveningen zal de strook zee vanaf de laagwaterlijn tot 1 kilometer uit de kust niet toegankelijk zijn voor de scheepvaart. De haven van Scheveningen blijft wel bereikbaar. Voor de overige kustplaatsen gelden vooralsnog geen beperkingen.

Medewerking
De scheepvaart wordt onder andere over de verhoogde paraatheid en de beperkingen geïnformeerd door middel van Berichten aan Zeevarenden. De scheepvaart wordt op verschillende manieren gevraagd hun medewerking te verlenen. Zo is het van belang de marifoon continue uit te luisteren. Zo kunnen de beveiligingseenheden contact leggen indien dit gewenst is. Verder wordt de scheepvaart gevraagd de aanwijzingen van de politie en marine in het beveiligde zeegebied op te volgen.

Meer informatie
Voor vragen over de maritieme beveiligingsmaatregelen kunt u contact opnemen met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat via 0800-8002. Meer informatie over de Nuclear Security Summit vindt u op www.nss2014.nl.

 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten