Bijzondere expositie over de Eerste Wereldoorlog in Marinemuseum

In staat van beleg (1914-1919)
De Eerste Wereldoorlog veroorzaakte een diepe wond in het Europa van het begin van de 20e eeuw. Miljoenen doden en ontheemden. Drie generaties mannen gesneuveld, verminkt of op z’n best getraumatiseerd. Steden verwoest en economieën geruïneerd. Nederland bleef neutraal, maar mobiliseerde wel.

Het land had zwaar te lijden onder de strijd in de omringende landen. In strategisch gelegen plaatsen kondigde de regering de Staat van Beleg af, waarbij de lokale militaire commandant verstrekkende jurisdictie kreeg. Als belangrijkste marinehaven werd ook Den Helder op 8 september 1914 onder de Staat van Beleg geplaatst. De kleine havenstad was inmiddels volgestroomd met militairen, voornamelijk landmachtpersoneel dat in de forten rond de stad nodig was.

De tentoonstelling aan boord van museumschip Schorpioen laat op treffende wijze zien hoe het militaire gezag zich met het openbare leven in Den Helder bemoeide en wat de gevolgen hiervan waren voor de inwoners van de stad.

Meer… Marinemuseum