Binnenvaart meer omzet door lage waterstand

De binnenvaart heeft in het vierde kwartaal van 2015 bijna 8 procent meer omgezet dan een jaar eerder. In dezelfde periode is ruim 6 procent minder vracht vervoerd. Door de lage waterstand van een aantal grote rivieren trad de verplichte toeslag voor laag water in werking. Hierdoor steeg de omzet ondanks dat er minder tonnage werd vervoerd. Dat meldt CBS in de Kwartaalmonitor Transport.

In het derde kwartaal werd al bijna 10 procent meer omgezet. Door de omzetgroei in de laatste twee kwartalen kwam de totale jaaromzet in 2015 bijna 4 procent hoger uit dan in 2014.

Binnenvaartschippers verwachten lagere omzet in eerste kwartaal
Schippers in de binnenvaart zijn voor het eerste kwartaal van 2016 negatiever gestemd  in hun verwachtingen over de tarieven (die sterk afhangen van de waterstanden) en de omzet dan in voorgaande kwartalen. Per saldo denkt bijna een kwart van de ondernemers minder omzet te behalen in het eerste kwartaal. Wel is het aantal ondernemers dat denkt hun personeelsbestand uit te breiden groter dan het aantal die krimp van de werkgelegenheid voorziet.

Meer… CBS

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten