BLN-Schuttevaer koopt collectief tankvaart marktinzichten in

Op 24 oktober 2016 ondertekende Koninklijke BLN-Schuttevaer een overeenkomst met PJK International. PJK International is een onafhankelijk marktonderzoeksbureau gespecialiseerd in de internationale petroleum en petrochemische industrie. Een overeenkomst waarmee BLN-Schuttevaer collectief de dagelijkse PJK Rijn- en ARA vrachttarieven en PJK Gasolie bunkerindex inkoopt.

De tankvaart-vrachtinformatie is beschikbaar voor tankvaartondernemers met eigen schepen, die lid zijn van BLN-Schuttevaer. De tankvaart-vrachtinformatie wordt door PJK verspreid middels de Freight Control app, e-mail of SMS.

Naast het leveren van de vrachtinformatie krijgen alle leden van BLN-Schuttevaer een dagelijkse update van de gasolie-bunkerindex.

De contactgegevens welke door BLN-Schuttevaer worden verstrekt zullen alleen gebruikt worden ten behoeve van informatieverstrekking zoals in deze overeenkomst is vastgelegd.

BLN-Schuttevaer is ervan overtuigd dat goede marktinzichten ondernemers handvatten geven om bepaalde keuzes te maken.