Boskalis acquireert marktleider Duitse baggersector

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met STRABAG SE over de acquisitie van de baggeractiviteiten en activa van STRABAG Wasserbau GmbH, voorheen Möbius Wasserbau.

STRABAG Wasserbau, gevestigd te Hamburg, is marktleider in de Duitse baggersector met een jaaromzet van circa EUR 50 miljoen en een breed spectrum aan materieel. De overeengekomen aankoopprijs bedraagt EUR 70 miljoen, kent geen goodwill en zal uit de eigen middelen worden gefinancierd.

De transactie beperkt zich tot de overname van het materieel en het personeel, evenals enkele onderhoudscontracten. De belangrijkste activa bestaan uit twee jonge, ondiepstekende sleephopperzuigers met een capaciteit van 7.350 m3, een grote moderne backhoedredger en vier zelfvarende bakken. De technische specificaties van de sleephopperzuigers maken deze uitstekend geschikt voor onderhoudswerk en (voor)oeversuppleties. Met deze acquisitie versterkt Boskalis haar positie op de Duitse thuismarkt. Daarenboven wordt met het verwerven van deze sleephopperzuigers invulling gegeven aan de vlootvernieuwing in het hoppersegment tussen 6.000 m3 en 9.000 m3.

In het licht van deze acquisitie en de huidige marktontwikkelingen zullen in de loop van dit jaar enkele oudere hoppers, cutters en backhoedredgers uit de vaart worden genomen.

Het streven is om deze transactie in het eerste kwartaal 2016 te effectueren, nadat is voldaan aan de gebruikelijke voorwaarden.

Meer… Boskalis