Constructiewerk met mangrove. Foto, Boskalis.

Boskalis en Wetlands International onderzoeken potentieel van ‘blue carbon’

Boskalis en Wetlands International, een internationale NGO die zich richt op het beschermen en herstellen van wetlands, gaan intensiever samenwerken om waterrijke en moerasachtige gebieden aan de kust te versterken en herstellen. Niet alleen dragen deze wetlandgebieden bij aan de kustbescherming en ondersteunen ze de visserij, maar ze behoren ook tot de grootste opslagplaatsen van CO2 ter wereld.

Constructiewerk met mangrove. Foto, Boskalis.
Constructiewerk met mangrove. Foto, Boskalis.
Constructiewerk met mangrove. Foto, Boskalis.

De organisaties gaan zich in het kader van een recent ondertekende samenwerkingsovereenkomst in eerste instantie richten op het ontwikkelen van expertise en kennis op het gebied van zogeheten ‘blue carbon’ ecosystemen, die kunnen bijdragen aan het realiseren van klimaatdoelstellingen, adaptatie en het behoud van biodiversiteit. ‘Blue carbon’ verwijst naar de CO2 die wereldwijd wordt opgeslagen door kustecosystemen, met name mangrovebossen, zeegrasvelden en kwelders.

De gevolgen van klimaatverandering voor ecosystemen en gemeenschappen in kustgebieden worden steeds duidelijker, met een toenemend risico op overstromingen en erosie. De baggersector vervult een belangrijke rol bij het beschermen van kustlijnen door middel van innovatieve oplossingen en het introduceren van adaptieve maatregelen.

Jane Madgwick, Chief Executive Officer van Wetlands International: “Als natuurlijke kustbescherming, CO2- en wateropslagplaats zijn wetlands van essentieel belang om gemeenschappen en de natuur te helpen om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering. Samen met Boskalis willen we onze blue carbon expertise en kennis verder ontwikkelen om ‘nature-based’ oplossingen centraal te stellen als ‘best practice’ binnen de gehele sector.”

Theo Baartmans, Lid van de Raad van Bestuur en Chief Operating Officer van Boskalis: “Als toonaangevende waterbouwer wil Boskalis graag zijn ‘nature-based’-oplossingen op het gebied van kustbescherming en het verrijken van kustecosystemen tegen de gevolgen van klimaatverandering verder ontwikkelen. Door samen te werken met Wetlands International kunnen we onze respectievelijke expertises bundelen om wetlands in kustgebieden verder te versterken in termen van biodiversiteit en tegelijkertijd het potentieel van deze gebieden te benutten om CO2 op te slaan.”

Boskalis en Wetlands International werken al een aantal jaar actief samen in het Ecoshape-consortium, een consortium dat zich richt op het ontwikkelen van ‘Building with Nature’-principes ter ondersteuning van op natuurlijke processen gebaseerde waterkeringen, kustherstel, robuuste deltagebieden en duurzame havens. Bij deze principes wordt voorrang gegeven aan het gebruik van natuurlijke processen en materialen zoals sedimentstromen en mangroveherstel bij het tegemoetkomen aan de maatschappelijke behoefte aan infrastructuur. Tot de vermeldenswaardige projecten die de partijen samen hebben ondernomen, behoren het ‘Building with Nature Indonesia’ programma, waar mangroveherstel en op de natuur gebaseerde kustbescherming een basis bieden voor de plaatselijke economie en ontwikkeling van de gemeenschap.

Boskalis en Wetlands International zetten zich in om de kennisbasis te versterken en de opgedane inzichten die voortvloeien uit de samenwerking met de gehele sector te delen.