Boskalis gaat kanaal verbreden voor Port Adelaide in Australië

Boskalis heeft de opdracht binnen gehaald om het Outer Harbor toegangskanaal naar Port Adelaide in Australië te verbreden van 130 meter naar 170 meter en de draaikom wordt vergroot. Het project is gegund door haveneigenaar en -exploitant Flinders Ports. De totale waarde van het contract is zo’n 40 miljoen euro.
Het project wordt in de tweede helft van 2019 uitgevoerd.

TSHD 'Gateway'. Foto: Boskalis
TSHD ‘Gateway’. Foto: Boskalis

Panamax- en Cruiseschepen

Ook wordt de draaikom vergroot waardoor de haven de grotere en Post-Panamax-containerschepen kan ontvangen, die het wereldwijde vervoer van containervracht steeds meer overheersen. Door de uitbreiding van het kanaal kunnen straks ook grotere cruiseschepen afmeren, waardoor het toerisme wordt bevorderd.

Met een sleephopperzuiger en een grote backhoe dredger gaat er naar schatting zo’n 1,5 miljoen kubieke meter voornamelijk zand en klei gebaggerd worden. Flinders Ports en Boskalis stellen alles in het werk om de milieugevolgen van de kanaalverbreding tot een minimum te beperken en de gezondheid van het mariene milieu maximaal te ondersteunen, conform de strenge vereisten van de baggervergunning die door de Australische Environment Protection Authority is verleend.

Het gebaggerde materiaal wordt op een aangewezen locatie 30 kilometer offshore gedeponeerd met behulp van adaptieve milieubeheerstechnieken om ervoor te zorgen dat de maximaal toegestane vertroebelingsgraad niet wordt overschreden.