Boskalis ontvangt voornemen tot gunning voor wrakberging Baltic Ace

Rijkswaterstaat heeft het voornemen om het contract voor de berging van het wrak van de car carrier Baltic Ace te gunnen aan Boskalis en haar partner Mammoet Salvage.

Het wrak en de lading moeten verwijderd worden omdat deze een bedreiging vormen voor het milieu en het scheepvaartverkeer op de druk bevaren route richting de Rotterdamse haven. Rijkswaterstaat verwacht in de tweede helft van maart 2014 het contract definitief te ondertekenen. Naar verwachting start de uitvoering van het project in de loop van 2014 en is het voor het einde van 2015 afgerond.

De werkzaamheden omvatten het volledig verwijderen van het wrak met lading en de in het wrak aanwezige 540.000 liter bunkerolie. Hiervoor zullen een diving support vessel, sleepboten, bakken en bokken worden ingezet en materieel van de SMIT-joint venture Asian Lift en Boskalis-dochter Dockwise. Daarnaast zal gebruik worden gemaakt van gespecialiseerd bergingsmaterieel.

Nadere informatie over het project komt beschikbaar na ondertekening van het contract.

Meer… Boskalis en Mammoet Salvage