Boskalis verkrijgt tweede fase in LNG import terminal project in Mexico

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. heeft een opdracht verworven voor de tweede fase in de aanleg van een LNG importterminal in Cuyutlán langs de westkust van Mexico. Het contract heeft een totale waarde van circa € 90 miljoen, waarin het aandeel van Boskalis circa € 45 miljoen bedraagt. Opdrachtgever is het Secretaría de Comunicaciones Y Transportes (Ministerie van Communicatie en Transport) en de werkzaamheden gaan medio 2010 van start en worden naar verwachting medio 2011 afgerond.

Vorig jaar verwierf Boskalis de opdracht voor de eerste fase van het Cuyutlán project. Deze tweede en tevens laatste fase voor het baggerwerk richt zich op het verdiepen van de lagune. Het werk omvat het verdiepen van het bassin, de aanleg van een toegangskanaal en de aanleg van een draaikom. In totaal zal circa 13 miljoen kubieke meter zand en klei worden gebaggerd. Voor dit project worden een medium en grote sleephopperzuiger en drie snijkopzuigers ingezet. Boskalis heeft een sterke thuisbasis in Mexico en het grootste gedeelte van de Boskalis werkzaamheden zal door eigen lokaal personeel worden uitgevoerd.

De strategie van Boskalis is erop gericht om te profiteren van de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag opdrijven in onze markten: de groei van de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, druk als gevolg van de groeiende wereldbevolking en de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit LNG project onderstreept de noodzaak voor infrastructuur om in de grote vraag naar energie te kunnen voorzien.

Bron: Boskalis Westminster nv, 05-07-2010;