Boskalis verwerft contracten ter waarde van EUR 100 miljoen in Afrika

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. heeft een drietal opdrachten op het Afrikaanse subcontinent verkregen met een totale waarde van circa € 100 miljoen.
Het grootste contract werd toegekend door Saipem in Nigeria en omvat baggerwerkzaamheden en onderhoud van materieel voor een operationele olieverwerkingsfaciliteit. Bij de twee andere recent verkregen opdrachten in Marokko en Kongo gaat het om havengerelateerde projecten.

Nigeria, onderhoudsrevisie waterstation
Boskalis heeft een opdracht van Saipem Contracting Nigeria Limited verkregen in Olero Creek in de Nigeriaanse staat Delta, circa 200 kilometer ten noordwesten van de stad Port Harcourt. Het systeem van olie-installaties bij Olero Creek bestaat uit vier verwerkingseenheden op pontons voor het scheiden van olie en gas uit de bron. Boskalis gaat een van de vier stations reviseren, het North Water Station, dat naar de eigen onderhoudswerf van Boskalis zal worden gesleept. Daarnaast zal Boskalis heiwerkzaamheden uitvoeren en de zandfundering herstellen als voorbereiding op het terugplaatsen van het waterstation.

Via haar lokale partner, Nigerian Westminster Dredging & Marine Limited, zal Boskalis nauw samenwerken met hoofdaannemer Saipem. Het project wordt naar verwachting binnen
18 maanden voltooid en Boskalis zal de werkzaamheden met eigen lokaal materieel uitvoeren. Het belangrijkste materieel dat zal worden ingezet omvat een cutterzuiger, een kraanschip en droog grondverzetmachines.

Marokko, uitbreiding haven van Tanger
Boskalis heeft het contract toegewezen gekregen voor de uitbreiding van de haven van Tanger in Marokko. Het contract werd toegekend door BSTM, een consortium dat optreedt namens Tangier Mediterranean Special Agency. Het project omvat het opvullen van een gebied achter de kademuren met circa 5 miljoen m3 materiaal dat uit een winput offshore zal worden gewonnen met behulp van grote sleephopperzuigers. Het project gaat medio 2012 van start en zal naar verwachting circa vijf maanden in beslag nemen.

Kongo, bescherming haven van Pointe Noire
In Kongo gaat Boskalis de bestaande golfbreker van de haven van Pointe Noire verlengen en kustbeschermingswerkzaamheden uitvoeren. Opdrachtgever is het havenbedrijf van Pointe Noire. Voor de golfbreker zal 250.000 ton stenen nodig zijn afkomstig uit lokale groeves, evenals 25.000 ton Xbloc-elementen. Het project, dat in het vierde kwartaal van 2010 van start gaat en een doorlooptijd van 2 jaar kent, zal hoofdzakelijk met de inzet van droog grondverzetmaterieel worden uitgevoerd.

De strategie van Boskalis is erop gericht om te profiteren van de belangrijkste macroeconomische factoren die de wereldwijde vraag opdrijven op onze markten: de groei van de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, druk als gevolg van de groeiende wereldbevolking en de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Het project in Nigeria onderstreept de noodzaak voor infrastructuur om in de grote vraag naar energiebronnen te kunnen voorzien. De havenprojecten worden gevoed door de behoefte om grotere schepen te kunnen bedienen en toekomstige vrachtvolumes aan te kunnen.

Bron: Boskalis, 04-11-2010;