Boskalis ziet af van voornemen openbaar bod op Smit

Onder verwijzing naar de persberichten van 15 september 2008 en 10 oktober 2008 met betrekking tot het voornemen van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ( Boskalis ) een openbaar bod (het Bod ) uit te brengen op alle uitstaande gewone aandelen in het geplaatste kapitaal van Smit Internationale N.V. ( Smit ), kondigt Boskalis aan af te zien van het voorgenomen Bod.

Peter Berdowski, CEO Boskalis:
De afgelopen maanden hebben wij overleg gevoerd met Smit, zowel op het niveau van de Raad van Bestuur als dat van de Raad van Commissarissen. Daarbij zijn van beide kanten diverse splitsingsscenario s van Smit voorgesteld en met elkaar besproken. Helaas zijn wij niet met elkaar tot een transactiestructuur kunnen komen die wordt ondersteund en aanbevolen door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Smit.
Met het oog op de gewijzigde omstandigheden op de financiële en overige markten achten wij het niet verantwoord een openbaar bod door te zetten dat niet kan rekenen op de steun en medewerking van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van Smit.”

Bron: Koninklijke Boskalis Westminster nv, 04-12-2008;