Bouwmateriaal per schip naar de Gentse binnenstad

Onlangs is er in de Gentse winkelwandelstraat Langemunt een bouwproject gestart in het hart van de historische binnenstad. Om de hinder door werfverkeer en inname van de openbare ruimte door bouwmateriaal te beprerken, zal het grootste deel van het transport via de ondiepe Leie verlopen die er dichtbij stroomt. Daardoor worden er zo’n 39 vrachtwagenbewegingen voor het leveren van bouwmateriaal vermeden.

De ‘alternatieve’ belevering loopt in he kader van Distribouw dat ontstond uit het eerdere project Build Over Water. Build Over Water onderzocht eerder al of Regionale Watergebonden Distributiecentra (RWDC’s) een oplossing kunnen bieden aan de mobiliteitsproblematiek die de bouwsector ondervindt om bouwmateriaal op een effeciente manier te transporteren en op de werven te krijgen.

Meer… Mobimix