Bruggeld omlaag om meer hotelboten naar Stad te trekken

BerlageBrug

Het college van B&W wil het bruggeld verlagen voor schepen die na de normale brugtijden nog een brug willen passeren. Het brugtarief om buiten gewone bedieningstijden heen toch nog één brug te passeren gaat van 250 euro naar 100 euro. Het college hoopt hiermee weer meer hotelboten naar de stad Groningen te trekken.

De gemeenteraad besloot in 2012 de brugtarieven te verhogen om meer inkomsten te krijgen. Het gevolg was dat vanaf dat moment minder hotelboten Groningen aandoen, van gemiddeld 23 in 2010 en 2011 naar 7 in 2013. “Hierdoor loopt de gemeente ook inkomsten mis voor havengelden, logiesbelasting en mist de plaatselijke middenstand inkomsten uit besteding door hotelschipgasten in de stad”, beseft het college.

Berlagebrug
Hotelschepen passeren vaak buiten de gewone brugtijden de Berlagebrug en meren af in het Eemskanaal, vlak bij de Europaweg. Gemiddeld zitten er tachtig gasten op zo’n schip. Met de tariefverlaging is het volgens B&W aannemelijk dat het voor hotelschepen weer aantrekkelijk wordt om Groningen aan te doen. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met het plan van B&W.

Meer… Gemeente Groningen