Cargadoors eren topman Havenbedrijf

Havenbedrijf Rotterdam (HbR) president-directeur Ir. Drs. Hans Smits heeft tijdens het traditionele Cargadoorsdiner van de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors (VRC) de jaarlijkse VRC-penning uitgereikt gekregen.

De VRC-penning is meer dan een oeuvre onderscheiding voor de topman die aan het eind van 2013 zijn functie overdraagt aan Allard Castelein. Het VRC bestuur waardeert de inspanningen van Smits voor het welzijn van de Rotterdamse haven. “Na de problemen die ontstonden door het tumultueuze vertrek van zijn voorganger heeft hij weer rust gebracht in het bedrijf en dit geprofessionaliseerd. Hij heeft ook behoorlijk aan de weg getimmerd door zijn inbreng voor de verwezenlijking van Maasvlakte Twee en de crisiskortingen op havengeld. De VRC waardeert bovendien de jarenlang goede samenwerking met Smits en de zijnen bij het HbR.”

Netwerkers
De samenwerking met het HbR is maar een voorbeeld van het cargadoorscollectief dat in de dagelijkse praktijk naar het adagium ‘het is people’s business’ handelt om het vervoer van allerlei ladingen per schip te regelen. De VRC kenschetst haar leden als ‘de spin in het web’. De vereniging onderhoudt namens hen goede contacten met alle betrokken partijen in de haven en werkt, waar mogelijk, nauw met hen samen. Dat doet de VRC ondermeer in operationeel overleg met het HbR, de Koninklijke Roeiersvereniging Eendracht (KRVE), de havensleepdiensten, het Nederlands Loodswezen, de Douane, de diverse inspectie diensten en andere haven- en scheepvaart gerelateerde partijen.

De VRC bekrachtigt die samenwerking op diverse evenementen met als topevenement het Cargadoorsdiner dat jaarlijks in december wordt gehouden. Dat is een netwerkevenement ‘pur sang’ waar bestaande relaties worden aangehaald en nieuwe relaties worden gevestigd.

De VRC-penning zal de ontvanger daarvan blijvend herinneren aan de goede relaties met de VRC. De penning is ontworpen door kunstenaar Harm Timmermans uit Oisterwijk. De onderscheiding is een blijk van waardering voor prestaties, bijdragen en werkzaamheden die de haven van Rotterdam ten goede zijn gekomen. De cargadoors zetten zo mogelijk jaarlijks een persoon of organisatie in de schijnwerpers die zich op aansprekende, uitzonderlijke en inspirerende wijze heeft ingespannen voor de Rotterdamse haven. Daarbij is, gezien de achterban van de VRC, speciale aandacht voor de verdiensten voor de rederijen en hun vertegenwoordigers in Rotterdam.

Meer… VRC