CDA niet blij terugvordering van subsidies in visserij

Het CDA is teleurgesteld over de antwoorden van de staatssecretaris over het terugvorderen van subsidies bij vissermannen met duurzame projecten. Diverse bedrijven hebben geïnvesteerd in innovatieve en duurzame technieken, zoals de pulskor, en hebben hierover de kennis gedeeld met de sector. Nu krijgen ze stank voor dank volgens het CDA doordat achteraf de regels strenger en anders worden toegepast. Veel geld dat al in de projecten zit moet nu terug worden gegeven.

Geurts: ‘dit is onredelijk. Door achteraf opeens gedetailleerde uur registraties van ingehuurde derden te vragen, terwijl dat voorheen niet hoefde, is juridisch twijfelachtig. Is het niet beter om lange juridische procedure te vermijden en naar redelijkheid te kijken wat is afgesproken en wat van elkaar verwacht kan worden, om samen tot een fatsoenlijke oplossing te komen.’

CDA wil ook weten wat het meerjarenplan voor visserijmogelijkheden in de Noordzee inhoud voor de vissers
Geurts: ‘Van de visserijsector hoor ik dat het plan niet tegemoet komt aan de gemengde visserij en de problemen met de aanlandplicht ten aanzien van choke species. Het is voor de vissers enorm belangrijk dat hierover snel duidelijkheid komt. Ik hoop dat Van Dam zich bewust is van de urgentie van deze problemen. En of hij bereid is om nu voor een TAC verhoging van 10% voor tarbot, griet, heek en rog te pleitten en de verhoging van deze TAC’s ook te regelen in het Noordzee meerjarenplan.’