China straks scheepsbouwer nummer 1

Als scheepsbouwnatie ontwikkelt China zich enorm snel. Deskundigen voorspellen dat het land binnen afzienbare tijd de koppositie van Japan overneemt, waarbij het ook Zuid-Korea achter zich laat. Om deze snelle groei mogelijk te maken, koopt China hoogwaardige installaties en technologie grotendeels in het buitenland in.


China is hard op weg om wereldmarktleider te worden op het gebied van de scheepsbouw. De uitgangssituatie is daarvoor uitstekend: er is sprake van blijvend lage loonkosten, een groot potentieel aan geschoold personeel en een scherpe kostenbeheersing. Bovendien kent China een duidelijke industriepolitiek, waarbinnen de scheepsbouw als één van de speerpuntsectoren wordt gezien.


Chinajaar 2003
‘De Chinese overheid realiseert zich dat een gezonde scheepsbouwsector economisch een enorme spin-off heeft en investeert grote bedragen in het verbeteren van de kwaliteit en het vergroten van de efficiency en productiviteit van de sector’, zegt Martin Bloem. Hij is directeur van Holland Marine Equipment (HME), de branchevereniging voor toeleveranciers in de scheepsbouwsector. Samen met de EVD en Nederland Maritiem Land organiseerde HME een Chinajaar om de Nederlandse maritieme industrie in China op de kaart te zetten. Eén van de activiteiten was een handelsmissie naar de drie belangrijkste scheepsbouwcentra, te weten Dalian, Guangzhou en Shanghai.


Goede perspectieven voor toeleveranciers
De sterke groei van de Chinese scheepsbouwsector biedt volgens Bloem goede perspectieven voor Nederlandse toeleverende bedrijven: ‘Als een werf een schip bouwt, wordt circa 70 procent door andere bedrijven toegeleverd. Denk aan alle elektrotechnische installaties, de motor en alles wat nodig is voor de voortstuwing, takels en lieren en bijvoorbeeld geavanceerde meet- en regelsystemen. Voor veel van deze producten geldt dat de lokale industrie ze nog niet kan leveren en zeker niet van de gewenste kwaliteit. Je ziet dan ook dat heel veel in het buitenland wordt ingekocht.’

Bron: EVD, 19-01-2004;