CO2-uitstoot blijkt veel hoger door lucht- en scheepvaart

De CO2-uitstoot van verkeer in Nederland is maar liefst twee keer zo hoog als tot nu toe wordt aangenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van CE Delft. Het verschil komt doordat de lucht- en scheepvaart niet wordt meegenomen bij het berekenen van de CO2-uistoot. Natuur&Milieu, Greenpeace en Milieudefensie lieten de CO2-uitstoot van de Nederlandse mobiliteitssector volledig in kaart brengen. 

Uit het onderzoek blijkt dat ruim een kwart van de totale Nederlandse CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door verkeer en vervoer. Dit aandeel is veel hoger dan aanvankelijk gedacht. Ook in internationale afspraken zoals het klimaatakkoord van Parijs zijn lucht- en scheepvaart altijd de grote afwezigen.

Wie is verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot in de lucht- en scheepvaart?
In het klimaatakkoord van Parijs zijn de luchtvaart en scheepvaart niet opgenomen omdat het moeilijk te bepalen is welk land verantwoordelijk is voor de CO2-uitstoot. Is dat het land van vertrek, herkomst of aankomst? Of waar de goederen of passagiers vandaan komen?

“Als we de verkeerssector niet snel serieus gaan nemen als grote bijdrager aan klimaatverandering zullen we de klimaatafspraken van het Klimaatakkoord van Parijs nooit halen. We roepen daarom de politiek op om zo snel mogelijk maatregelen te nemen”, aldus de Milieudefensie.

Afspraken in de lucht- en scheepvaart
In Montreal is vastgelegd dat de internationale luchtvaart de toename van CO2-uitstoot gaat compenseren vanaf 2020. In de scheepvaart ligt de focus vooral op schonere brandstoffen die minder zwavel uitstoten. De verwachting is dat beide sectoren zullen blijven groeien de komende jaren.

Kilometerheffing en na 2025 alleen 100% emissievrije auto’s 
“Een kilometerheffing, vliegtax en een verlaging van de maximumsnelheid kunnen op korte termijn al worden ingevoerd en zorgen direct voor minder CO2-uitstoot”, legt Anne Knol uit. Voor de langere termijn zijn nog verdere maatregelen te benoemen zoals een besluit om na 2025 alleen nog maar 100% emissievrije auto’s te verkopen.