Concept rijksstructuurvisie Wind op Zee gepubliceerd

NationaalWaterplan

De Rijksoverheid heeft eind december 2013 in de concept rijksstructuurvisie wind op zee ruim 1400 km2 extra aangewezen op de Noordzee voor de Hollandse Kust en Ten Noorden van de Wadden om de bouw van offshore windparken mogelijk te maken. Eerder waren in het Nationaal Waterplan al de gebieden ‘Borssele’ en ‘IJmuiden ver’ voor windenergie opgenomen.

Het aanwijzen van de gebieden voor windenergie is een van de vereisten om de uitrol mogelijk te maken. De nu aangewezen gebieden liggen allemaal buiten de 12-mijls-zone. Daarnaast lopen nog onderzoeken naar de mogelijkheid van gebied voor windparken binnen die 12 mijl.

De nieuw aangewezen gebieden Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden bieden bij elkaar bruto circa 8.500 megawatt aan extra ruimte. Dat is meer dan de zoekopdracht van 4000 MW omdat er in de Noordzee nog veel concurrerende claims op ruimte zijn die ervoor zullen zorgen dat de ruimte voor windenergie die daadwerkelijk overblijft kleiner wordt. In de PlanMERren zijn per gebied twee varianten onderzocht, de minimale en maximale variant. Bij de minimale variant wordt een afstand van 2 NM aangehouden ten opzichte van de scheepvaartroutes en een afstand van 5 NM rondom olie- en gasplatforms.(1 NM= 1 Nautische Mijl = ca. 1,8 km) Bij de maximale variant wordt een afstand van 500 meter aangehouden ten opzichte van de scheepvaartroutes en ten opzichte van de olie- en gasplatforms. Wind is aangewezen als nationaal belang en zal moeten worden afgewogen tegen andere activiteiten van nationaal belang.

Meer… NWEA