Contract meerjarig onderhoud van Noordzeekanaal naar SPIE

Rijkswaterstaat heeft op 15 juli 2015 het contract voor het meerjarig onderhoud van het Noordzeekanaal gegund aan SPIE Nederland.

Het betreft het totaalonderhoud van o.a. alle mechanische- en bedieningsinstallaties van bruggen en sluizen, betonwerk, gebouwen en oevers van het Noordzeekanaal. Het volume aan werken bedraagt meer dan Euro 40 miljoen. Met het ontvangen van deze opdracht, die start in 2015 en duurt tot en met 2020, verstevigt SPIE-Infra haar positie als onderhoudspartner in de natte en droge infrastructuur in de regio Noord-Holland.

De belangrijkste onderdelen van deze opdracht zijn het onderhoud aan het Sluizencomplex in IJmuiden, het Gemaal in IJmuiden en de Oranjesluizen in Amsterdam. Het sluizencomplex in IJmuiden vormt de verbinding tussen het Noordzeekanaal en de Noordzee. Het Grote Gemaal is een onderdeel van dit sluizencomplex en essentieel voor de waterhuishouding van 2/3 deel van Nederland.
De Oranjesluizen in Amsterdam vormen de grens tussen het Binnen- en het Buiten-IJ en dragen bij aan het op peil houden van de waterhoogte in het Noordzeekanaal.

Het informeren van Rijkswaterstaat over de conditie en ontwikkelingen van het Noordzeekanaal, die SPIE d.m.v. peilingen monitort, speelt een zeer belangrijke rol in dit project.

Meer… SPIE en Rijkswaterstaat