Controles op varend sjorren vanaf 1 september

Vanaf 1 september gaat de divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam daadwerkelijk handhaven bij overtredingen van de nieuwe regelgeving van de Havenverordening inzake varend sjorren. Dat betekent dat er verbaliserend kan worden opgetreden. Sinds april is het verboden voor alle zeeschepen dat containers en andere goederen al varend vast- of losgemaakt worden. Tot nu toe beperkte het Havenbedrijf zich tot het geven van voorlichting.

Foto, Ries van Wendel de Joode
Foto, Ries van Wendel de Joode
Foto, Ries van Wendel de Joode

‘Deze maatregel past in ons beleid om de veiligheid en orde op het havenwater te waarborgen. Varend sjorren tast de veiligheid van de bemanning aan en daarmee ook de veiligheid op het havenwater’, aldus (rijks)havenmeester René de Vries.

Conform de Havenverordening mag er in het beheersgebied van de Rotterdamse haven aan de kade alleen gesjord worden door bemanning bij schepen kleiner dan 170 meter. Langere schepen mogen alleen door vergunde sjorbedrijven worden gesjord.

Hoe verbaliserend wordt opgetreden laat het Havenbedrijf in het midden. Het Openbaar Ministerie bepaalt uiteindelijk hoe hoog de boete zal zijn bij overtredingen.

De aangenomen wijzigingen zijn terug te vinden in het Gemeenteblad 2021 nr. 121493 en de vernieuwde versie van de Havenverordening via overheid.nl.