Damen mag Keppel Verolme overnemen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt de overname van Keppel Verolme door Damen goed. Damen en Keppel Verolme repareren en onderhouden onder andere zeeschepen en marineschepen. Zij hebben daarvoor grote scheepswerven. 

De ACM heeft de gevolgen voor de concurrentie in de markt voor onderhoud van zeeschepen onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat er in binnen- en buitenland voldoende andere scheepswerven van concurrenten overblijven waaruit rederijen kunnen kiezen.

De overname van Keppel Verolme, nu nog eigendom van Keppel Offshore & Marine uit Singapore, werd in april aangekondigd. Financiële details werden daarbij achterwege gelaten.

Door de overname krijgt Damen de beschikking over een dok waar de allergrootste schepen, booreilanden en andere maritieme objecten kunnen worden binnengebracht voor bijvoorbeeld onderhoud of reparatie. Na de overname heeft Damen de beschikking over vier grote reparatiewerven in de nabijheid van de Rotterdamse haven.

Onderhoud schepen Koninklijke Marine
De ACM heeft extra aandacht besteed aan de gevolgen van deze overname voor de Koninklijke Marine. De Koninklijke Marine besteedt de reparatie en het onderhoud aan drie grote marineschepen uit, omdat haar eigen werven niet groot genoeg zijn. De Koninklijke Marine verwacht geen negatieve gevolgen van het samengaan van de twee werven. Ze ziet voldoende mogelijkheden om een goede prijs te krijgen voor het onderhoud van haar schepen.