De Maas krijgt meer ruimte in België

nv De Scheepvaart start op 1 maart 2016 met de volgende fase van het beveiligen van de Maas tegen overstromingen. Het gebied “Boyen-Veurzen”, met een oppervlakte van 70ha wordt volledig heringericht. Dit gebied is gelegen tussen de plassen van Negenoord (zuiden) en Bichterweerd (noorden), de Maas (oosten) en de winterdijk (westen).

Hogere waterveiligheid in het mijnverzakkingsgebied
De werkzaamheden verhogen de algemene veiligheid bij hoog water aanzienlijk. Dit is in eerste instantie belangrijk voor ruim 10.000 inwoners van het mijnverzakkingsgebied van Eisden – Leut – Meeswijk – Lanklaar, want dat ligt onder het huidige waterpeil. Daarom zijn deze werken een prioriteit voor nv De Scheepvaart.
De zomerdijk tussen ‘het veer van Stokkem’ en Molenveld wordt eveneens verlaagd om ook hier de Maas meer ruimte te geven bij hoog water.

Timing van de werken
De eerste werken worden uitgevoerd ter hoogte van Bichterweerd: hier zal een tijdelijke ringdijk aangelegd worden ten zuiden van de plas om het natuurgebied te vrijwaren tijdens de werken. In de loop van de zomer volgen de werken dan de Maasoever van Veurzen.
Daarna volgen de afgravingen in het zuidelijk deel van Boyen, net ten noorden van de plas van Negenoord om aansluitend de werfzone terug richting Bichterweerd op te schuiven. Het einde van de werken is voorzien voor 2019.

In het verleden voerde nv De Scheepvaart al verschillende werken uit aan de Maas. Zo werd de zomerdijk in het gebied Negenoord verlegd om de Maas bij hoog water meer ruimte te geven. Het huidige winterbed van de Maas is ook in Boyen-Veurzen erg smal, wat bij hoog water overlast kan geven. Boyen-Veurzen werd terecht als een ’flessenhals’ aangeduid in de studie ‘Gemeenschappelijke Maas: Rivierkundige Haalbaarheidsstudie’ (een rivierkundige studie om de bestaande knelpunten in kaart te brengen en de haalbaarheid om deze weg te werken te onderzoeken). Daarom wordt het volledige gebied gemiddeld met ongeveer 4 meter verlaagd. Zo krijgt de Maas meer ruimte, waardoor het water minder hoog komt te staan bij hoge waterafvoeren en het water ook minder snel zal stromen.

Meer… nv De scheepvaart