De Rotterdamse haven is gebaat bij meer afstemming

Rotterdam – Het apart benaderen van vervoer over weg, water en spoor hindert de Rotterdamse haven. De achterlandverbindingen van de haven hebben meer baat bij gezamenlijke afstemming van de vervoersmogelijklheden. Dat hebben de deelnemers aan de jaarlijkse HavenAvond van Ernst & Young geconcludeerd. Daar is door ongeveer zeventig Rotterdamse havenondernemers onder leiding van Tweede-Kamerlid I. Dezentjé Hamming-Bluemink van gedachten gewisseld over de potentie van Rotterdamse achterlandverbindingen.

Bron: Rotterdams Dagblad, 02-10-2004;