De visie van Maurice Jansen

Maurice Jansen beschouwt havens en havensteden als broedplaats voor talent, innovatie en ondernemerschap. Vanuit dit perspectief onderzoekt, ondersteunt en werkt hij aan verschillende initiatieven op het gebied van duurzaamheid en talentontwikkeling. Zo ook binnen ‘Rotterdam: Maritime Capital of Europe’. “Rotterdam is een ontzettend aantrekkelijk stad voor maritieme professionals en biedt veel carrièremogelijkheden.”

Maurice Jansen, Senior Researcher bij Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics en Business Developer bij Rotterdam: Maritime Capital of Europe

Maurice Jansen werkte als transportconsultant en supply chain solutions developer, voordat hij de overstap maakte naar de maritieme sector. Twaalf jaar werkte hij voor het Scheepvaart en Transport College (STC) waar hij het Master Shipping and Transportprogramma heeft opgezet. “Het is vanuit het onderwijs heel erg belangrijk om trends in de markt in de gaten te houden en hier op in te spelen”, begint Maurice Jansen te vertellen. Als je dit niet doet en als onderwijs niet meer innoveert, ontstaat er een kloof tussen het onderwijs en bedrijfsleven.” Zo merkte Maurice op dat veel varende medewerkers in de maritieme sector na een aantal jaren behoefte kregen aan een walfunctie, maar dat zij niet altijd de juiste management kennis en vaardigheden hadden om deze functie uit te kunnen oefenen. “Om mensen in deze sector aan het werk te houden, was er een behoefte aan een nieuw soort opleiding. Daarom hebben wij de managementopleiding Master Shipping and Transport opgezet met vakken als maritiem recht, cargo operations management, haven management. Vakken die je niet leert op een Marofopleiding.”

Senior onderzoeker en business developer

Inmiddels werkt Maurice als senior onderzoeker en business developer bij Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics. “Binnen deze rol houd ik mij bezig met verschillende vraagstukken die vandaag de dag een grote rol spelen, zoals hoe havens en havensteden zich duurzaam kunnen ontwikkelen en hun verantwoordelijkheid kunnen pakken”, vertelt Maurice. Hierbij houdt hij rekening met de economische en maatschappelijke waarden. Je kan niet van een bedrijf verwachten dat zij van het een op het ander moment duurzaam zijn. Dat is een transitie.” Volgens Maurice is het belangrijk dat bedrijven op zoek gaan naar hun eigen motivatie en welke waarden zij hebben naast het maken van winst. “Natuurlijk zijn ondernemingen voornamelijk bezig met het behouden van het bedrijf en het maken van winst. Maar er kunnen ook andere waarden nagestreefd worden, zoals minder afvalstromen (‘zero waste’) of energie efficiënter te werk gaan. Dan snijdt het mes aan twee kanten. En gelukkig zien we dat bedrijven steeds meer bezig zijn met het behalen van duurzame doelen. Alleen merken we dat bedrijven het lastig vinden om dit te operationaliseren binnen hun bedrijfsvoering. Door het uitvoeren van onderzoek proberen we dit beter inzichtelijk te krijgen en bedrijven handvatten te geven, zodat zij dit in een bedrijfsstrategie kunnen opnemen.”

“WE WILLEN DE MARITIEME HOOFDSTAD VAN EUROPA WORDEN”

Rotterdam, Maritime Capital of Europe

Naast duurzame vraagstukken, houdt Maurice zich ook bezig met vraagstukken en uitdagingen rondom human capital en de ontwikkeling van innovatief onderwijs. Dit doet hij onder andere binnen het team achter ‘Rotterdam: Maritime Capital of Europe’. Rotterdam: Maritime Capital of Europe is een strategie met als doel de maritieme branche in de brede regio Rotterdam verder te versterken. De missie is om meer internationaal maritiem talent aan te trekken en verbinden. Met gezamenlijke promotie en acquisitie, maar ook door activiteiten die de sector in de regio helpen verbreden: nauwere samenwerking, meer gespecialiseerde opleidingen en slimmer georganiseerde toegang tot Rotterdam en omgeving.

“In september 2018 is deze strategie gelanceerd. Rotterdam heeft de ambitie om meer te zijn dan alleen de grootste haven van Europa, we willen de maritieme hoofdstand van Europa worden”, vertelt Maurice enthousiast. Binnen Rotterdam: Maritime Capital of Europe werken Rotterdam Partners, Havenbedrijf Rotterdam, de Drechtsteden, gemeente Rotterdam en de Rotterdam Maritime Board samen om dit te verwezenlijken. “Met elkaar kijken we hoe we Rotterdam als maritieme hoofdstad nog beter en nadrukkelijk op de kaart kunnen zetten.”

De partners kiezen voor een bredere aanpak dan gebruikelijk en de focus richt zich niet alleen op logistieke, industrie, haven en offshore, maar juist ook op sectoren die minder zichtbaar zijn als maritieme zakelijke dienstverlening en training en onderwijs. Daarnaast valt onder Rotterdam: Maritime Capital of Europa het hele havengebied van de Tweede Maasvlakte tot aan de Drechtsteden. “Veel mensen van buitenaf zien dit als het Rotterdams havengebied.”

“TECHNOLOGIE, CONNECTIES EN TALENT ZIJN DE BELANGRIJKSTE PIJLERS”

Opleidingen en kennis verbinden

Maurice houdt zich binnen Rotterdam: Maritime Capital of Europe bezig met de human capital. “Mijn rol is om opleidingen en kennis binnen Rotterdam en omgeving met elkaar te verbinden. Er is een enorm groot opleidingsaanbod in en rondom Rotterdam. Zo zijn er 54 opleidingen die zich richten op de maritieme sector en daarnaast nog eens 13 masterprogramma’s”, gaat hij enthousiast verder. Alleen als ik aan buitenlandse studenten vraag welke opleidingen zij kennen, weten ze er maar één of twee te noemen. En dat is zonde, want zo lopen we ontzettend veel talenten mis.” Volgens Maurice
komt dit doordat er geen gezamenlijk uithangbord is. “Elke opleiding of school probeert studenten aan te trekken, maar er is geen gezamenlijk beleid. Met Rotterdam: Maritime Capital of Europe willen we een gezamenlijke propositie bieden aan de opleidingen.”

De maritieme hoofdstad

“We moeten met elkaar de mindset hebben dat Rotterdam dé plek is als het gaat om de maritieme dienstverlening, net als dat Londen de financiële hoofdstad van Europa is.” Hoe pakt Maurice dit aan? “Rotterdam is een ontzettend aantrekkelijke stad voor maritieme professionals. We merken dat internationaal maritiem talent naar Rotterdam trekt, onafhankelijk waar ze hun opleiding hebben gevolgd. Het heeft een ontzettend groot maritiem cluster en biedt dus veel carrièremogelijkheden”, legt hij uit.

Opleidingslandschap van Rotterdam

Daarom heeft Maurice het hele opleidingslandschap van Rotterdam in kaart gebracht. “Met deze ‘metrokaart’ bieden we een actueel overzicht van de onderwijs- onderzoeks- innovatie- en ontwikkelingscentra in Rotterdam. Het laat goed de vele mogelijkheden en diversiteit aan opleidingen zien. Het visualiseert waar maritieme kennis wordt gecreëerd, gebundeld en wordt toegewezen aan kennisintensieve activiteiten, zoals onderwijs- en trainingsprogramma’s, onderzoek en maritieme test- en trainingscentra.” Maar deze kaart is niet alleen interessant voor scholieren en studenten. “De kaart weerspiegelt hoe aantrekkelijk de maritieme kennisinfrastructuur is voor bedrijven, startup incubators en maritieme ondernemers”, gaat Maurice verder. Het is belangrijk om nieuwe bedrijven aan de Rotterdamse haven te koppelen. “De Rotterdamse haven barst van de innovatieve bedrijven, alleen als je kijkt naar het aantal kantoren op het gebied van financiële en zakelijke dienstverlening, staan we minder goed op de kaart.”

“DE KAART LAAT ZIEN WAAR MARITIEME KENNIS WORDT GECREËERD EN GEBUNDELD”

Talent, technologie en connecties

Om deze bedrijven aan te trekken, heb je talenten nodig. “Talent is een van de belangrijkste pijlers binnen Rotterdam: Maritime Capital of Europe, samen met Technologie en Connecties. Je moet voorlopen op het gebied van technologie, talenten en een netwerk bieden om te kunnen verbinden”, aldus Maurice. Daarom is onze doelstelling om meer studenten naar Rotterdam te trekken en te zorgen dat zij na hun opleiding hier ook blijven. Young Professional organisaties zoals Young Ship Rotterdam en Jong Havenvereniging zijn hier heel actief mee bezig. Samen met deze jongerenorganisaties bieden we een toegankelijk netwerk wat de opstap naar de volgende carrièrestap vergemakkelijkt, gaat Maurice verder. “Nauwe samenwerkingen tussen opleidingen, verenigingen en bedrijven zijn daarin ontzettend belangrijk.”