Deel Mark-Vlietkanaal vervuild met olieachtige stof

De Nieuwe Roosendaalse Vliet en een deel van het Mark-Vlietkanaal is verontreinigd met een oliehoudende stof die vanuit de Roosendaalse haven noordwaarts is gestroomd en op het wateroppervlak drijft. De oorzaak van deze verontreiniging is niet bekend. Het waterschap doet daar onderzoek naar, evenals naar de stof die is aangetroffen in het water. De opruimwerkzaamheden zijn in volle gang en duren waarschijnlijk nog de hele dag. Geadviseerd wordt om contact met het water te vermijden.

Opruimwerkzaamheden
Het waterschap is gisteren na de eerste melding meteen begonnen met het opruimen van de olie. Daarvoor is een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd omdat de verontreiniging zich verspreidde naar de Nieuwe Roosendaalse Vliet en het Mark-Vlietkanaal ten noorden van Roosendaal. In het Mark-Vlietkanaal zijn twee olieschermen geplaatst om de olie op te vangen. Op het verontreinigde gedeelte van deze watergangen zuigt het bedrijf vanaf een schip de olieresten op. De verontreiniging in de Roosendaalse haven is inmiddels opgeruimd. De werkzaamheden duren waarschijnlijk nog de hele dag.

Advies om contact met het water te vermijden
Zolang de werkzaamheden plaatsvinden en de olie nog niet is verwijderd, is het advies om het contact met het water van deze watergangen te vermijden om gezondheidsschade te voorkomen.

Beperkte hinder voor de scheepvaart
Het waterschap heeft de sluis Bovensas sinds gisterenmiddag gestremd om te voorkomen dat een deel van de verontreiniging in de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet terecht komt. Die stremming duurt zolang de verontreiniging nog niet is opgeruimd. De olieschermen in het Mark-Vlietkanaal kunnen hinder veroorzaken voor schepen die over dit kanaal varen. Het waterschap heeft hiervoor een scheepvaartbericht opgesteld. Dat bericht wordt ingetrokken zodra de opruimwerkzaamheden zijn afgerond.

Meer… Waterschap Brabantse Delta