Defensie verlaagt kosten beveiligingsteams reders

2 mariniers van een scheepsbeveiligingsteam. Archieffoto: Ministerie van Defensie

Defensie gaat de kosten van Vessel Protection Detachments verlagen. Het ministerie deed het afgelopen jaar de nodige ervaring op met inzet van mariniers aan boord van koopvaardijschepen om die te beschermen tegen piraten.

Doelmatige planning van zowel luchttransport als inzet van Vessel Protection Detachments (VPD’s), drongen de kosten terug. Ook opslagplekken nabij de inzetgebieden brachten de uitgaven verder omlaag. Defensie werkt in overleg met de reders aan aanpassing van de regeling voor financiële bijdrage, inbegrepen verkorting van de aanvraagtermijn.

Toetsen
Defensie kreeg van december 2011 tot en met maart 2012 37 aanvragen, waarvan 16 via het Nederlandse Kustwachtcentrum en 21 via de maritieme autoriteit van Curaçao. Van die aanvragen trokken 12 reders die weer in. De resterende 25 zijn getoetst aan het draaiboek ‘behandeling bijstandsaanvragen bij piraterij en gewapende overvallen op zee’ van Nederland en Curaçao. Op één na voldeden alle aan de criteria. De afgewezen aanvraag betrof preventieve bijstand op een route ver buiten het gebied waar Somalische piraten actief zijn.

Aanvullend
De 24 ondergingen vervolgens nog een toetsing aan de criteria van het beleidskader VPD. 9 van de aanvragen waren te laat om nog een VPD in te zetten. 15 aanvragen kwamen in aanmerking voor inzet van een beveiligingsteam, waarna er 6 na toekenning door de reders werden ingetrokken.

Aanval
Van de overige had 1 VPD te maken met een incident: op 17 januari bedreigden piraten het koopvaardijschip Flintstone in de Arabische zee. Mariniers sloegen de aanval met gericht vuur af. Bij de overige transporten was de aanwezigheid van mariniers genoeg om piraten af te schrikken.

Meer… Defensie