DHV Groep verbetert resultaat en balans

• Nettowinst van € 7,3 mln en verbeterde balans in 2011
• Aanzienlijke margeverbetering in Nederland
• Afrika handhaaft sterke marktpositie
• Forse stijging winstgevendheid van het bedrijfsonderdeel Aviation

Het internationale advies- en ingenieursbureau de DHV Groep realiseerde in 2011 een sterke verbetering van de financiële resultaten. De DHV Groep boekte opbrengsten van 425 miljoen euro en een nettoresultaat van 7,3 miljoen euro. Ook verbeterde de balans aanzienlijk. Het reorganisatie traject in Nederland is succesvol afgerond en leidde tot positieve resultaten. De regio Afrika blijft goed presteren ondanks de moeilijke markt. Het bedrijfsonderdeel Aviation boekte een aanzienlijke stijging in omzet en marge. India bevindt zich op een gematigd maar winstgevend groeipad. De andere activiteiten in Azië behoeven nog altijd aandacht om op een winstgevende manier marktkansen te kunnen benutten.

De DHV Groep trok in 2011 opnieuw internationale aandacht met een aantal aansprekende projecten, bijvoorbeeld het masterplan voor de nieuwe internationale luchthaven van Beijing (opgezet als de grootste luchthaven ter wereld) en het nieuwe hoofdkantoor van het Europees Octrooibureau (EPO) in Den Haag – een van de meest prestigieuze bouwprojecten in Nederland. Ook in Afrika heeft DHV zich in de kijker gespeeld met drie prijzen voor de Blackburn-brug in Zuid-Afrika.

In lijn met de strategische doelstellingen heeft de DHV Groep haar belang in het Amerikaanse InterVISTAS, een adviesbureau voor de luchtvaartindustrie, uitgebreid naar 100%. Daarnaast heeft de onderneming haar mechatronica-afdeling en haar minderheidsaandeel in het Canadese Delcan verkocht nadat de doelstellingen van deze investering bereikt waren. De desinvestering van Delcan levert een positieve bijdrage van 4,6 miljoen euro aan het nettoresultaat. De totale opbrengsten zijn met 9% gedaald, waarvan 6% in Nederland. Deze daling is toe te rekenen aan de lastige economische situatie en deels ook aan de genoemde afstoting van activiteiten.

Het bedrijfsresultaat uit normale bedrijfsvoering bedraagt 10,2 miljoen euro en is daarmee stabiel ten opzichte van 2010. De totale EBITA is aanzienlijk gestegen en DHV realiseerde een kentering in de ontwikkeling van het nettoresultaat. De balans is verbeterd door het zorgvuldige beheer van de kasstromen en door de bovengenoemde activiteiten af te stoten. Daarnaast is overeenstemming bereikt met de huisbanken over herfinanciering van de schuld voor een periode van drie jaar.

Het MVO-beleid van de DHV Groep heeft drie dimensies: MVO in projecten, MVO in bedrijfsvoering en MVO in gemeenschappen. De focus bij projecten is gericht op resultaten die schoner, sneller en energie-efficiënter zijn. Drie projecten zijn exemplarisch voor deze MVO principes: De duurzame ontwikkeling op PPS-basis van de stad Bhopal in India; een nieuwe waterleiding naar de Indonesische stad Surabaya voor 350.000 woningen; en de drinkwaterinstallatie en bijbehorend distributienetwerk voor Hai Duong in Vietnam dat sinds april 2011 meer dan 90% van de bewoners in de binnenstad en buitenwijken voorziet van schoon, veilig drinkwater.

Als onderdeel van MVO in bedrijfsvoering, realiseerde de DHV Groep een verlaging van de CO2-voetafdruk van de onderneming. In 2011 daalde de CO2-uitstoot met 6%. Twee door het UNFCCC erkende windenergieprojecten in China hebben de DHV Groep in staat gesteld om haar uitstoot van 2010 te compenseren.

Het initiatief ‘Talent naar de Top’ ter bevordering van de diversiteit onder leidinggevenden heeft geleid tot het een stijging in het aandeel vrouwelijke managers naar 19%, een verhoging van 2%. De DHV Groep is trots dat het Active Anti-Corruption-certificaat van ETHIC Intelligence is toegekend aan haar Business Integrity Management System (BIMS).

De DHV Groep streeft, als kennisonderneming, naar waardetoevoeging door scholing en capaciteitsopbouw, waarvoor in 2011 wereldwijd 486.000 euro en 3.180 uur is gedoneerd aan maatschappelijke programma’s onder de vlag van ‘Building Futures’. In dit kader ook werd in Zuid-Afrika de DHV Education Foundation opgericht en aandeelhouder gemaakt van het Zuid-Afrikaanse bedrijf van de DHV Groep.

Vooruitzichten voor 2012
In brede kring wordt verwacht dat de wereldmarkten in 2012 volatiel zullen blijven en hun stempel zullen zetten op de sector. Vooral in Europa zal de ingenieursbranche het nog zwaar krijgen. De DHV Groep bevindt zich in een goede uitgangspositie om de voorziene uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Als brancheleider zal DHV blijven investeren in innovatie en het handhaven van een leidende rol als het gaat om toonaangevende duurzame oplossingen. Dit is de basis om met vertrouwen naar de toekomst te kijken.

Op de bekendmaking eind februari van de voorgenomen fusie met Royal Haskoning is bijzonder positief gereageerd door klanten, medewerkers en andere stakeholders. De Groep’s Raad van Bestuur is zeer enthousiast over de fusie die voor beide bedrijven een versnelling realiseert van hun strategie om internationaal te groeien en kennis zal bundelen vanuit de reeds lokale aanwezigheid in Europa, Zuid-Afrika, het Midden-Oosten en Azië.

Met Amersfoort als hoofdkantoor zullen de 8.000 medewerkers adviesdiensten leveren op het gebied van ruimte en mobiliteit, delta- en watertechnologie, havens, luchtvaart, industrie, energie en gebouwen, vanuit meer dan 100 kantoren in 35 landen. Het nieuwe bedrijf zal één van Europa’s meest toonaangevende projectmanagement, ingenieurs- en adviesbureaus zijn met een wereldwijde portefeuille. Ondertekening van de fusieovereenkomst staat gepland voor deze zomer.

Meer… DHV Group