Dijkverbetering Merwededijk

In opdracht van het waterschap Rivierenland wordt er gewerkt aan de verbetering van de Merwededijk in Werkendam. Omdat bijna alle werkzaamheden buitendijks zijn, blijft de hinder en de overlast beperkt. Het hele gebied blijft altijd bereikbaar, zowel voor de aanwonenden, het doorgaand verkeer en voor de nood- en hulpdiensten. Tijdens sommige werkzaamheden wordt de snelheidslimiet beperkt of worden verkeersregelaars ingezet.

Meer…Werkendam