Discussie tussen vissers, ecologen en beleid

LEI Wageningen UR heeft samen met IMARES Wageningen UR de kosten en baten van zes mogelijke varianten bepaald en geeft daarmee een basis voor discussie tussen vissers, ecologen en beleid.

Een verbod op visserij in delen van het Friese Front en Centrale Oestergronden leidt tot verschillende ecologische baten en economische kosten, afhankelijk van de gekozen ruimtelijke invulling. Het weren van vissers is bedoeld om de benthische gemeenschappen, organismen die zowel op en net onder de zeebodem leven, te beschermen.

De Europese Commissie heeft bepaald dat 10-15% van de oppervlakte van het Nederlandse deel van de Noordzee moet worden beschermd. Deze oppervlakte moet worden verdeeld over ‘karakteristieke habitats’. Het Friese Front en de Centrale Oestergronden bevatten deze karakteristieke habitats. Zij vormen een aanvulling op de eerder aangewezen Natura 2000-gebieden (zoals de Doggersbank en de Nederlandse kustzone). Deze gebieden beschermen samen al 8,5% van de totale oppervlakte van het Nederlandse deel van de Noordzee.

Meer… Wageningen UR