Diverse successen Proeftuin Maritieme Innovatie gecontinueerd

NMT Proeftuin

Op maandag 13 oktober jongstleden is het project Proeftuin Maritieme Innovatie officieel afgesloten. Dit project is gestart op 1 januari 2011. De Proeftuin Maritieme Innovatie had als doel de economische positie van bedrijven die werkzaam zijn binnen het maritieme cluster in de Drechtsteden te versterken door de realisatie van innovatieprojecten. Participerende bedrijven werden gestimuleerd om projecten in samenwerking met studenten van het mbo, hbo en de universiteit uit te voeren.

De Proeftuin heeft in haar drie en een half jaar vele successen geboekt. Zo heeft de Proeftuin bijgedragen aan zowel de regionale onderwijsinfrastructuur als aan een verbeterde samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

De succesvolle activiteiten van de Proeftuin Maritieme Innovatie hebben een blijvend plekje verworven in de regio. Meerdere activiteiten gaan ook na de afsluiting van de Proeftuin gewoon door. Zo worden de Speeddates op eigen kracht voortgezet door Netherlands Maritime Technology en worden het Multipurpose Ship project en de SpeedSolving sessies voortgezet binnen het Centrum voor Innovatief Vakmanschap en het Center of Expertise. De Maritime Innovation Experience wordt opnieuw georganiseerd op 4 december en de samenwerking met de vakbeurs Europort wordt ook buiten de Proeftuin Maritieme Innovatie gecontinueerd.

Meer informatie over de diverse activiteiten en de resultaten van de Proeftuin Maritieme Innovatie kunt u vinden in de eindrapportage.

De projectpartners van de Proeftuin Maritieme Innovatie vierden de succesvolle afsluiting van het project op de Veerdienst III, een platte sleeppont uit 1895 dat nu als partyschip fungeert. De boot voer door de Biesbosch en over de Beneden Merwede. Tijdens de tocht passeerde de boot vele maritieme bedrijven uit de Drechtsteden.

Proeftuin Maritieme Innovatie bedankt haar projectpartners voor een succesvolle samenwerking.

• Werkgevers Drechtsteden
• Da Vinci College
• Rotterdam Mainport University (STC-group)
• Netherlands Maritime Technology
• De Drechtsteden
• Hogeschool Rotterdam
• Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB)
• Hogeschool InHolland

Netherlands Maritime Technology was naast projectpartner ook projectmanager van Proeftuin Maritieme Innovatie.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer… NMT