DP World Inland gaat per direct congestietoeslag heffen

DP World Inland Group gaat per direct een congestietoeslag heffen voor elke container die per binnenvaartschip van en naar de havens van Antwerpen en Rotterdam wordt gebracht. De lange wachttijden op de containerterminals in de havens van Antwerpen en Rotterdam hebben een negatief effect op de overslag van de DP World Inland Group.

De groep heeft zich er intensief voor ingezet om gezamenlijk met alle stakeholders een werkbare en duurzame oplossing te vinden. Dit is helaas niet gelukt. Na talrijke pogingen om de negatieve gevolgen van de wachttijden in de zeehavens te beperken, is de situatie niet structureel verbeterd. DP World Inland Group verwacht dan ook dat het binnenvaartvervoer de komende tijd lastig blijft.

Daarom gaat DP World Inland een congestietoeslag heffen voor elke container die per binnenschip van en naar de havens van Antwerpen en Rotterdam wordt gebracht. Het bedrijf reageert hiermee op de volatiliteit van de belangrijkste kostenposten in deze havens. Deze kosten heeft DP World Inland de laatste zes maanden alleen gedragen.

Dr. Martin Neese, manager van DP World Inland: “We hebben de situatie grondig beoordeeld en meer dan een half jaar getracht om tegenmaatregelen te nemen. Nu moeten we vaststellen dat een congestietoeslag de enige realistische weg is. Alleen zo kunnen we de prijzen zo laag mogelijk houden en tegelijk reageren op toekomstige veranderingen.”

Photo:

Related news

List of related news articles