Droogvallen toegestaan op het wad

LEEUWARDEN (ANP) – Droogvallen door schepen op het wad wordt  toegestaan. Het  ministerie van LNV, betrokken provincies en  gemeenten staan het droogvallen toe in een proef van vier jaar.  Schippers mogen in de proef hun schepen op zandplaten droog laten  vallen buiten de nu bestaande grens van 200 meter van de  bebakening. Dat heeft de provincie Friesland dinsdag bekendgemaakt.  Voorwaarde voor deze proef is dat schippers en opvarenden van  droogvallende schepen zich houden aan de erecode ‘verantwoord  gedrag op het wad’. Daarin wordt beschreven wanneer de opvarenden  de natuur verstoren, op welke plekken men beter niet kan  droogvallen en hoever de afstand moet zijn tot zeehonden en vogels.  De code geldt ook voor andere gebruikers van het wad, zoals de  wadlooporganisaties en sportvissersbedrijven. 

Bron: ANP – Waterland.net, 05-06-2003;