Duurzaamheid centrale thema NMT Jaarplan 2016

Op 25 november 2015 is tijdens de NMT Netwerkbijeenkomst het Jaarplan 2016 ‘Duurzaamheid’ gepresenteerd. Het Jaarplan vormt de leidraad voor de activiteiten van Netherlands Maritime Technology in 2016. Het versterken van het exporterend en innoverend vermogen van de lidbedrijven staat hierbij centraal.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is de vernieuwende drijver in de Nederlandse maritieme technologie. Het krijgt veel maatschappelijke aandacht, vaak gestuwd door wetgeving en duurzaamheidsaspecten in overheidsprojecten.

Financiering
De Nederlandse maritiem-technologische sector ziet verschillende financieringsproblemen (na-financiering, exportondersteuning, vergroening, innovatiebevordering), die mede het level playing field verstoren.

Behoeftegestuurde informatievoorziening
Leden hebben uiteenlopende behoeften. Om de bedrijven optimaal te ondersteunen is het op maat bieden van informatie over de juiste onderwerpen een must.

Iedere afdeling binnen het bureau (Trade, Innovation, Human Capital, Marketing & Communications en Finance) heeft voor deze speerpunten eigen doelstellingen geformuleerd.

Het Jaarplan wordt voortaan ieder jaar uitgegeven en het Jaarverslag, dat altijd tijdens de NMT Netwerkbijeenkomst in mei verschijnt, wordt uitgebreid met een rapportage over het resultaat van de doelstellingen.

Download hier het Jaarplan 2016.

Meer… NMT