‘Duurzame brandstofvisie met LEF’ aangeboden aan staatssecretaris

Sessie LEF 430px_tcm174-364865

Op maandag 30 juni 2014 is het visiedocument ‘Duurzame brandstofvisie met LEF’ aangeboden aan de staatsecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu (IenM). De visie is tot stand gekomen tijdens een reeks LEF-sessies, met medewerking van meer dan 100 verschillende partijen.

De visie is een vervolg op het ‘Energieakkoord voor duurzame groei’ van de SER, waarin ambitieuze langetermijndoelen voor vervoer in Nederland zijn opgenomen om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen te verminderen.

Stiller, schoner en zuiniger
In de visie omschrijven de partijen welke brandstoffen voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen en treinen in Nederland het beste kunnen gebruiken op weg naar stiller, schoner en zuiniger vervoer:

  • Wegvervoer: inzetten op elektrisch rijden met batterij en waterstof, elektrisch rijden combineren met duurzame biobrandstoffen, hernieuwbaar gas als overbruggingsoptie (en als langetermijnoplossing voor zwaar vervoer), maximale inzet op efficiencyverbeteringen.
  • Scheepvaart: efficiënter omgaan met energie, in combinatie met overgang naar gebruik van LNG en inzet van duurzame biobrandstoffen.
  • Luchtvaart: verdere efficiencyverbetering, o.a. door innovatie vliegtuigtechnologie en -infrastructuur en toepassing van duurzame biokerosine.
  • Railsector: vergroening van het elektriciteitsgebruik en waar mogelijk diesel vervangen door bio-LNG.

Meer… Rijkswaterstaat

Related news

List of related news articles