Één haveninformatiesysteem voor haven van Gent en Zeeland Seaports

Zeeland Seaports2

Vanaf 2015 zullen schepen en bedrijven nog maar één haveninformatiesysteem hoeven te gebruiken om af- en aan te meren in de haven van Gent en Zeeland Seaports (Vlissingen en Terneuzen). Dit komt niet alleen de schepen maar ook alle bedrijven in de grensoverschrijdende Kanaalzone ten goede. Met de invoering van het nieuwe systeem is een stap gezet om de begeleiding van het scheepvaartverkeer af te stemmen op de nieuwe grote zeesluis. Tegelijkertijd is dit een unieke samenwerking tussen twee havens van een ander land.

Schepen die aankomen in of vertrekken uit de haven van Gent of de havens van Vlissingen en Terneuzen moeten zich elektronisch aanmelden. Dat gebeurt via een digitaal haveninformatiesysteem waardoor een vlotte scheepvaartbegeleiding gegarandeerd kan worden.

Zowel Gent als Zeeland Seaports hanteren momenteel hun eigen systeem. Hierdoor dienen schepen die in beide havens komen alle gegevens tweemaal door te geven. Beide havens vinden dat dit efficiënter en meer kostenbesparend kan door één haveninformatiesysteem te hanteren voor de twee havens. Een voordeel, én voor de schepen, én voor alle bedrijven.

Het vernieuwde Gentse haveninformatiesysteem ENIGMA Het huidige haveninformatiesysteem van Zeeland Seaports (PortXcs) moet worden vervangen. Er is gekozen om het bestaande haveninformatiesysteem ENIGMA – Electronic Network for Information in the Ghent Maritime Area – te gebruiken en uit te breiden om te voldoen aan de behoeftes van Zeeland Seaports. Het systeem kan bijvoorbeeld gelinkt worden aan het havenmanagementsysteem Port Base, dat gebruikt wordt door een aantal Nederlandse havens.

Door communicatie met de informatiesystemen van andere nautische dienstverleners kan de planning en scheepsopvolging zowel in het havengebied als op het kanaal Gent-Terneuzen vlot verlopen. ENIGMA wordt niet alleen voor scheepsgegevens gebruikt, maar ook reisgegevens worden zo geregistreerd. ENIGMA is ook een communicatiesysteem tussen de diverse havengebruikers en wordt gebruikt om bijvoorbeeld loodsen, bootmannen/vastmakers, slepers en andere diensten te bestellen.

ENIGMA is al sinds 1 december 1999 in gebruik. Het systeem is in de loop der jaren blijven evolueren om te voldoen aan nieuwe normen en behoeftes en werd onlangs nog vernieuwd tot ENIGMA 2.0. Een van de nieuwe mogelijkheden is dat professionele gebruikers voortaan wereldwijd vlot en op een beveiligde manier kunnen inloggen via de nieuwe website www.enigmagent.com.

Unieke samenwerking: grensoverschrijdend schepen begeleiden Het hanteren van een gezamenlijk haveninformatiesysteem sluit aan bij de eerdere beslissing van Vlaanderen, Nederland en de havens van Gent en Zeeland Seaports om tegen 2017 samen op één (nog nader te bepalen) locatie de scheepvaart op het Kanaal Gent-Terneuzen te begeleiden. Momenteel werken de partners al nauw samen om de scheepsreizen vlot te laten verlopen, maar elk doet dit vanuit een eigen locatie met eigen werkafspraken en middelen. Met het oog op de realisatie van de nieuwe, grote tweede zeesluis in Terneuzen in 2021 worden dus nu al voorbereidingen getroffen om het scheepvaartverkeer én gemeenschappelijk én dus grensoverschrijdend te beheren. Een unieke samenwerking tussen 2 havens van een ander land.

Meer… Zeeland Seaports