Eerste sediment removal system voor Chemgas

De Nederlandse rederij Chemgas Shipping BV heeft als eerste het sediment removal system besteld voor één van hun nieuwbouw tankers. Het betreft twee 100 m3/hr units, die elk niet groter zijn dan een olievat. Deze eerste trap van het Ballast Water Management System (according IMO) ontwikkeld door Greenship zorgt er voor dat tijdens inname van het ballastwater het sediment wordt verwijderd (sediment wordt direct weer overboord gezet). Geen sedimentopbouw in de ballasttanks heeft voordelen, heeft Chemgas berekend. Zo kun je per jaar al gauw 3% op brandstof besparen of meer lading vervoeren. Geen sediment in de ballasttanks verkleint ook de kans op corrosie en schade aan tankcoatings.

Chemgas wil zich conformeren aan de MARPOL (Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978 (International Convention for the prevention of pollution from ships, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto) en heeft naast het sediment removal system van Greenship ook scheepsmotoren die lopen op gasolie. Deze zijn minder belastend voor het milieu.

De ontwikkeling van het Ballast Water Management System is mede mogelijk geworden met steun van Frysân Fernijt.

Bron: , 09-12-2005;