Eerste wintrackmasten stroomsnelweg Zeeland geplaatst

De eerste hoogspanningsmasten van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland zijn geplaatst. Deze stroomsnelweg is essentieel voor het transporteren van de elektriciteit van de bestaande én toekomstige windparken op zee die in Borssele aan land komen. Daarnaast is de nieuwe verbinding belangrijk voor de uitwisseling van stroom met België. TenneT maakt bij deze hoogspanningsverbinding gebruik van wintrackmasten, die beter inpasbaar zijn in de omgeving en zorgen voor kleinere magneetvelden dan vakwerkmasten. De nieuwe stroomsnelweg van Borssele naar Rilland is 48 kilometer lang en wordt in 2023 in gebruik genomen.

Borssele – Rilland belangrijk hoogspanningstracé

De eerste masten zijn het begin van een nieuwe, grote elektriciteitsverbinding in Zeeland. De transportcapaciteit van de huidige verbinding wordt al volledig benut en onderhoud aan deze verbinding is daardoor niet meer mogelijk. De nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Rilland is van groot belang voor het elektriciteitstransport. In 2020 zijn de windparken op zee van Ørsted en Blauwwind opgeleverd. De stroom van deze windparken komt aan land bij Borssele. Deze windparken leveren inmiddels voldoende stroom voor het jaarlijks verbruik van 2 miljoen huishoudens. De stroom moet daarom verder worden getransporteerd in het Nederlandse hoogspanningsnet. In de komende jaren worden er nog meer windparken op zee aangesloten (IJmuiden Ver Alpha) die bij Borssele aan land komen. Daarom is uitbreiding van de huidige transportcapaciteit noodzakelijk. Daarnaast zijn de nieuwe hoogspanningsverbinding en het nieuwe 380 kV hoogspanningsstation bij Rilland een belangrijke schakel in de verbinding van het hoogspanningsnet met België. Deze verbinding draagt bij aan een robuust en toekomstgericht elektriciteitsnetwerk, zodat de landen onderling elektriciteit kunnen uitwisselen.

Unieke combinatie in één verbinding, oude verbinding van 42 kilometer verdwijnt uit landschap

De nieuwe hoogspanningsverbinding bestaat uit 207 wintrackmasten (gemaakt van voornamelijk beton) en twee vakwerkmasten (gemaakt van staal). De wintrackmasten hebben een rank en strak profiel, een omgevingsneutrale kleur en zijn zo ontworpen dat de zogenoemde magneetveldzone aanzienlijk wordt versmald. De twee vakwerkmasten komen langs het Kanaal door Zuid-Beveland te staan, omdat daar vanwege doorgang van schepen een hogere mast nodig is. In deze verbinding worden van Borssele tot Willem-Annapolder twee 380 kV verbindingen gecombineerd in één mast. Dit is uniek in Nederland. TenneT combineert daarnaast de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding met de bestaande verbindingen in de Zak van Zuid-Beveland en tussen Willem-Annapolder en Rilland. Hierdoor is 42 kilometer van de bestaande verbinding overbodig. Deze breekt TenneT af na realisatie van de nieuwe verbinding. Het gaat om 131 vakwerkmasten die verdwijnen uit het landschap.

Samenwerking

In de zomer van 2020 zijn aannemers BAM Infra en Switch (Strukton / Mobilis) gestart met de bouw van de nieuwe verbinding. BAM en Switch zijn verantwoordelijk voor het aanleggen van de bouwwegen en mastfunderingen. BAM Infra verzorgt het traject van Borssele tot aan Willem-Annapolder. Switch zorgt voor het tracé van Willem-Annapolder tot Rilland. Valmont en VDL Network Supplies leveren en richten de masten op en SPIE zorgt voor de geleidermontage. De nieuwe verbinding wordt in 2023 in gebruik genomen.

Foto’s van de installatie: myalbum.com/album
Meer informatie over het project: www.zuid-west380kv.nl/west/