Eindelijk: het Waddenfonds!

De Gedeputeerde Staten van Fryslân waren blij toen deze week de Raad van State alle bezwaren tegen gaswinning afwees. Want: als gaswinning doorgaat dán ook het Waddenfonds. Nog steeds wordt in het fonds een soort Aladins lamp gezien.

Bron: Friesch Dagblad, 01-09-2007;