Emissieloos binnenschip kan over drie jaar op een brandstofcel varen

‘Als we nu opdracht krijgen tot de bouw van een brandstofcelsysteem voor de binnenvaart, dan kan het eerste schip over drie jaar varen’, zegt programmaleider brandstofceltechnologie Ronald Mallant van het Energie Centrum Nederland (ECN) in Petten.

Bron: Schuttevaer, 06-02-2003;